Bevoegdheden

de nieuwe omroeper - rechtstreekse lijn met de burger.
Groen Temse denkt vooruit en gaat voluit voor de toekomst...

Actueel

Groen Temse organiseerde een gezellige brunch in het Natuurhuis, zaterdag 2 juni 2018.

Met Vincent De Maeyer, Herman Van Meervenne, Raf Catthoor, Liesbet Verest, Nicole Van der Vieren, Astrid Martens, Joris Goossens, André Maes, Annemie De Ridder, Sam Beckers, Mike Van Hoeylandt, Marc Verbeke, Channa Cattoir.

Den Esch Google maps

Na het faillissement van de Boelwerf werd ‘De Zaat’ ontwikkeld tot een woongebied met een hoge bouwdichtheid. Deze woningbouw past in de kernverdichting, waarbij mensen meer gaan wonen in goed ontsloten kernen. Maar ‘ontsloten’ betekent niet alleen een vlotte aansluiting op het wegennet, maar ook een goede aansluiting met de natuur. En dit laatste ontbreekt. Er zijn nochtans mogelijkheden:...

Ons huis-aan-huisblad wordt in april 2018 gebust. Hier kan je het digitaal lezen!