Bevoegdheden

de nieuwe omroeper - rechtstreekse lijn met de burger.
Groen Temse denkt vooruit en gaat voluit voor de toekomst...

Actueel

Den Esch Google maps

Na het faillissement van de Boelwerf werd ‘De Zaat’ ontwikkeld tot een woongebied met een hoge bouwdichtheid. Deze woningbouw past in de kernverdichting, waarbij mensen meer gaan wonen in goed ontsloten kernen. Maar ‘ontsloten’ betekent niet alleen een vlotte aansluiting op het wegennet, maar ook een goede aansluiting met de natuur. En dit laatste ontbreekt. Er zijn nochtans mogelijkheden:...

Ons huis-aan-huisblad wordt in april 2018 gebust. Hier kan je het digitaal lezen!

Vijvers Den Esch

Er zat meer volk dan gewoonlijk op de tribune toen we binnen kwamen. Natuurlijk, er was een belangrijk punt op aanvraag ingediend. Enkele weken geleden had een burgerinitiatief een mooie brief gestuurd naar alle leden van de gemeenteraad. Niet het college maar twee raadsleden namen de vraag serieus en agendeerden ze: Raf Catthoor (Groen) en Bert Bauwelinck (Spa).

Aan de noordkant...